Petr Kolář

Ostatní experti
Petr Kolář

Expert pro:

Rusko

Kontaktovat experta

„I pro ty největší ruské kapitalisty myslím platí, že ta hlavní hodnota je ten vyšší celek, ten stát, ten kolektiv, ten národ, to individuální je nepodstatné nebo méně podstatné.“

Unikátní podnikatelská a obchodní zkušenost

Bývalý velvyslanec a náměstek ministra zahraničních věcí, businessman


Hodnota pro klienta

Detailní znalost obchodního prostředí v politickém kontextu

Široká síť kontaktů kontaktů


Výběr z profilu experta


Jazyky

Angličtina (plynně), ruština (plynně)


Vzdělání

Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha

(soudobá historie, mezinárodní vztahy)

1990: několik studijních návštěv v USA a Velké Británii

1993: hostování v Norském Nobelově institutu v Oslu


Zaměstnání

1993 – 2012 v různých pozicích na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky, včetně pozice náměstka ministra zahraničních věcí

1996-1998 velvyslanec ve Švédsku

1999 poradce prezidenta Václava Havla pro zahraniční politiku

1999-2003 velvyslanec v Irsku

2005-2010 velvyslanec v USA

2010-2012 velvyslanec v Rusku

od 2013 v soukromém sektoru